Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Wykonanie elementów systemu informacji wizualnej wsi Piszkawa

Wykonanie elementów systemu informacji wizualnej wsi Piszkawa

  • przez

W trakcie realizacji projektu wykonano mapę miejscowości Piszkawa z danymi adresowymi, na trwałym podkładzie, ze spienionego PCV, zamocowanego na elewacji budynku, w którym mieści się Świetlica wiejska (centrum wsi). Mapa wsi stanowi element informacyjny, ułatwiający orientację w miejscowości, której rozproszony charakter zabudowy powoduje, że nawet najstarsi mieszkańcy mają problem ze wskazaniem konkretnego adresu. Poprawiło to, więc bezpieczeństwo (również w razie wypadku – dojazd służb ratunkowych) oraz umożliwi większą integrację mieszkańców. W ramach projektu zakupiono również dwie gabloty, które zostały zamontowano w strefie wejściowej do świetlicy.

Gabloty służyć będą ekspozycji bieżących projektów wykonywanych przez mieszkańców, członków Stowarzyszenia mojaPiszkawa.pl lub inne osoby działające na ich rzecz, np. projektów studenckich dotyczących rozwoju Piszkawy. W gablotach eksponowane będą również informacje istotne z punktu widzenia zatwierdzonego przez mieszkańców programu rozwoju wsi. Gabloty umożliwią również bieżącą dyskusję i zapoznawanie się wszystkich mieszkańców z aktualnie podejmowanymi działaniami, wynikającymi z przyjętego Planu i Programu rozwoju wsi.

Identyfikacja wizualna wsi Piszkawa wraz z gablotami umieszczona na wiejskiej świetlicy
Skip to content