Przejdź do treści

budujemy społeczeństwo obywatelskie

oraz wspomagamy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

szkolimy i doradzamy

tworząc warunki do zachowania samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością

promujemy to co dobre i pożyteczne

likwidujemy bariery architektoniczne i “otwieramy ludzkie umysły”

Podziękowania i certyfikaty:

Skip to content