Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Mapowanie Wrocławia -dostępność obiektów

Mapowanie Wrocławia -dostępność obiektów

  • przez

„Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – IV edycja)” . 

Opracowany przez nasze stowarzyszenie w 2009 r. projekt „Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – IV edycja)” zwyciężył w konkursie ogłoszonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Poniżej znajdziecie sporą garść informacji z realizacji tego zadania i co podczas jego trwania się udało!

Celem projektu było zapewnienie dostępu do informacji dotyczącej przystosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie internetowej mapy (bazy adresowej) na stronie internetowej www.wroclaw.pl. Określone zostały miejsca dostępne i możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnością z budynków i otaczającej je infrastruktury. Nie wychodząc z domu osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sprawdzić czy dany obiekt jest dla niej dostępny. W ramach projektu, za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem p. dr inż. arch. Anny Bać, zostało zweryfikowanych pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych ok. 7 555 obiektów we Wrocławiu. Projekt był realizowany od 9 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. i był dla nas najważniejszym działaniem w 2009 i 2010 roku, gdyż stanowił on unikatowe przedsięwzięciem w skali całego kraju. Nikt do tej pory nie podjął wyzwania zbadania całościowego możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, osób starszych oraz matek z małymi dziećmi we Wrocławiu.

W dniu 26.10.2009 r. przeprowadzono szkolenie „Badania, ankieta – sposób wypełniania, informacje techniczno – organizacyjne”, podczas którego przekazano bogatą wiedzę teoretyczną związaną z problemem dostępności architektonicznej a także szereg wskazówek dotyczących metodologii pomiarów oraz zasad postępowania z kierownikami i użytkownikami badanych obiektów. Zaprezentowano i omówiono liczne przykłady obiektów użyteczności publicznej, które są (lub nie) prawidłowo dostosowane dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Podczas szkolenia każdy z jego uczestników otrzymał książeczkę „Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu” wydaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

W czasie trwania kampanii promocyjno-informacyjnej, we współpracy z „Gazetą Wyborczą”, która objęła patronat nad realizowanym przez Dolnośląskie Forum Integracyjne projekcie, przygotowano i wydrukowano dwie 4 stronicowe wkładki „W-skersi” do grudniowego wydania „Gazety Wyborczej” w nakładzie 100 400 szt. łącznie.

Pierwsza wkładka ukazała się w grudniu 2009 r.:

Druga z nich, ukazała się w 2010 r.:

Ponadto, udało się puścić osiem informacji w wydaniu newsowym na antenie: Radia Eska Wrocław, Radia Wrocław oraz Radia Aplauz o projekcie tworzenia mapy miejsc użyteczności publicznej. Oprócz tego, ukazało się kilka artykułów na ten temat m.in.:

w Gościu Wrocławskim z dnia 23.01.2010 r. „Tworzą miasto bez barier”, dodatku do Gościa Niedzielnego.

w Gazecie Wyborczej z dnia 14.01.2010 pt: „Powstanie mapa miejsc dostępnych dla niepełnosprawnych”:

w Gazecie Wrocławskiej z dnia 22.06.2010 r. „Niepełnosprawnym pomoże nowa mapa”:

Ponadto, wyprodukowaliśmy krótki spot promujący „Mapowanie Wrocławia” na którym wystąpił nasz przyjaciel, współzałożyciel DFI, społecznik, dziennikarz, który wielokrotnie wspierał działania nasze oraz innych organizacji, łamiące negatywne i stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnością Bartek „Skrzynia” Skrzyński:

Skip to content