Kim jesteśmy?

Rozpoczęliśmy naszą działalność w 2009 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Powstaliśmy po to, by kreować dobrą i zmieniać złą otaczającą nas rzeczywistość. Osoby tworzące nasze Stowarzyszenie to mieszanka energetyczna, dzięki której od pomysłu do realizacji dzieli dobra kawa z croissantem 🙂 Różnorodność osób i ich charakterów, nadaje sens naszego istnienia. Jeśli podejmujemy się jakiegoś zadania, wykonujemy je na 100%. Nie ma półśrodków. Od początku powstania naszego Stowarzyszenia skupiamy się na:

 • aktywizacji obywatelskiej, społecznej i zawodowej;
 • zwiększaniu poziomu integracji społecznej;
 • inicjujemy i realizujemy zadania służące poprawie sytuacji seniorów oraz osób z niepełnosprawnością;
 • promujemy to co dobre i pożyteczne;
 • likwidujemy bariery architektoniczne i „otwieramy ludzkie umysły”;
 • szkolimy i doradzamy, tworząc warunki do zachowania samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością;
 • budujemy społeczeństwo obywatelskie oraz wspomagamy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • współpracujemy z innymi NGO’sami, bo wierzymy, że razem możemy więcej!

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ DFI w latach 2009-2020:

ROK 2009

 • Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych projekt „Mapowania Wrocławia” – realizowany ze środków PFRON;
 • Organizacja spotkań z pisarką Teresą Torańską;
 • organizacja obchodów 900 lecie Psiego Pola;
 • Turniej Tańca – Styl Wrocław;
 • Wykonanie elementów systemu informacji wizualizacji miejscowości Piszkawa;

ROK 2010

 • I Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa;
 • IV Trzebnickie Forum Integracyjne – miejsce wymiany doświadczeń osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działaczy organizacji pozarządowych, samorządowców;
 • Architektura dla wszystkich 3 – warsztaty związane z łamaniem barier architektonicznych, urbanistycznych oraz w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych;
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – organizacja wydarzenia;
 • Organizacja wystaw „Czas na Dolny Śląsk Bez Barier”

ROK 2011

 • II Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa;
 • VII Trzebnickie Forum Integracyjne;
 • Architektura dla wszystkich 4 – warsztaty;
 • Ruch dla każdego – Siedlec 2011 – turystyka, rekreacja, hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych;
 • Czas na Dolny Śląsk bez barier – szereg wydarzeń o charakterze pro-społecznym poruszających problem osób niepełnosprawnych na terenie województwa dolnośląskiego;

ROK 2012

 • III Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa;
 • VIII Dolnośląskie Forum Integracyjne;
 • Pr@wo dla każdego – poradnictwo prawne i obywatelskie online;
 • Ruch dla każdego – edycja 2012;
 • Czas na Dolny Śląsk bez barier – wydanie albumu w formie iBook;
 • Europejski Dzień Praw Osób Niepełnosprawnych 2012 – organizacja wydarzenia;
 • Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych – przygotowanie broszury;

ROK 2013

 • IV Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa;
 • IX Dolnośląskie Forum Integracyjne;
 • Architektura dla wszystkich 5 – warsztaty;
 • Europejski Dzień Praw Osób Niepełnosprawnych 2013;
 • Konferencja – Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013 – organizacja wydarzenia;
 • Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Mediacji – II edycja;
 • Ruch dla każdego – edycja 2013;
 • Wrocław dla wszystkich 2013 – kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji – realizowana ze środków PFRON;

ROK 2014

 • V Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa;
 • X Dolnośląskie Forum Integracyjne;
 • Pr@wo dla każdego 2014 – wydanie informatora prawnego;
 • Wrocław dla wszystkich 2014 – kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji – realizowana ze środków PFRON;

ROK 2015

 • VI Spotkanie integracyjne – Henryków 2015;
 • XI Dolnośląskie Foru m Integracyjne;
 • Wrocław równych szans – wydanie albumu;
 • Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne – edukacja ekologiczna;
 • Tablica pamiątkowa dr hab. Ludwiga Guttmanna – przygotowanie oraz realizacja projektu tablicy;

ROK 2016

 • VI Spotkanie integracyjne – Henryków 2016;
 • XII Dolnośląskie Forum Integracyjne;
 • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy dr hab. Ludwiga Guttmanna;

Lata 2017 – 2020

 • współwydawnictwo „Dolnośląskiego Katalogu Turystycznego;
 • 45-lecie klubu honorowych dawców krwi Polar-Whirpool;
 • kontynuacja społecznego projektu „Otwórz swoją głowę”;
 • współpraca z Fundacją Polska górom – promocja turystyki;