Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » VI Trzebnickie Forum Integracyjne

VI Trzebnickie Forum Integracyjne

  • przez

W trzecią sobotę września odbyło się VI Trzebnickie Forum Integracyjne. Tym razem spotkanie, pod honorowym patronatem Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Marka Łapińskiego, marszałka województwa dolnośląskiego, poświęcone było seniorom. Nie ma takiej biedy, której nie dałoby się pokonać, jeśli obok są mądrzy, chętni do pomocy i przyjaźni ludzie. Nic zaś gorszego i dotkliwszego nie może się przydarzyć niż samotność – zwłaszcza samotność wobec ograniczeń i słabości, jakie przynosi niepełnosprawność. A jedno i drugie, czyli niepełnosprawność i samotność nierzadko dopadają człowieka na starość – podkreślał Sławomir Piechota, poseł i przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.
– Tym razem w Trzebnicy koncentrujemy się na pomocach seniorom bo przecież każdy z nas jest lub będzie seniorom – dodawał wydawałoby się prawdę oczywistą, a jednak nie zawsze zrozumiałą.

Temat Forum zainicjowała jeszcze w ubiegłym roku doktor Walentyna Wnuk, doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów. – Podzieliłam się takimi pomysłem w ubiegłym roku z posłem Piechotą i… udało się – opowiadała dr Wnuk.
Według Głównego Urzędu Statystycznego obecnie co siódmy Polak jest osobą z niepełnosprawnością. Za główną przyczynę tego stanu rzeczy uważa się zjawisko starzenia się społeczeństwa. Potwierdza to fakt, że 60% osób z niepełnosprawnością stanowią osoby w wieku postprodukcyjnym.
Jesteśmy jednym z niewielu krajów Europy, w którym nie ma Ministerstwa, czy Departamentu zajmującego się osobami starszymi, a dotyczy to przecież 6 milionów ludzi w Polsce – wyjaśniała przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów.

Wsparcie technologiczne i finansowe.

W drugiej części VI Trzebnickiego Forum dzielono się możliwościami technicznego i finansowego wsparcia dla seniorów. – Podeszły wiek wiąże się z nieuchronnym obniżeniem sprawności psychofizycznej. Powodują one różnorodne deficyty czynności , które znacznie ograniczają samodzielność i niezależność, prowadząc do obniżenia aktywności osób w wieku starszym – tłumaczył profesor Marek Woźniewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego, przedstawiając w dalszej części prelekcji sposoby zapobiegania zaburzenia motoryczności człowieka.
Poza potrzebnymi informacjami teoretycznymi, w Trzebnicy przedstawiano także możliwości wsparcia finansowego. – Zaopatrzenie w podstawowe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dostępne są zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej dla wszystkich ubezpieczonych obywateli polskich, poprzez finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – mówiła Ewa Wójcik, dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

– Na przykład ze środków NFZ i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można, przy zakupie wózka inwalidzkiego, uzyskać odpowiednio 1.800 i 2.700 złotych, czyli łącznie 4.500 tys. – tłumaczyła szefowa WZAZ-u.
Wojciech Skiba, prezes PFRON opowiadał też o programach celowych realizowanych przez PFRON i zachęcał do odwiedzania strony internetowej lub odwiedzenia ośrodków w poszczególnych regionach.

Tradycyjne już, na przełomie lata i jesieni spotkanie w Trzebnicy, to niezwykle ważne miejsce na mapie zdobywania informacji. Często bowiem ludzie nie wiedzą skąd mogą uzyskać pomoc albo uzyskać wsparcie mentalne. Dlatego dobrze, że możemy o tym rozmawiać i do zobaczenia za rok – kończył konferencję, Bartłomiej Skrzyński, wrocławski dziennikarz, aktywista, społecznik, pełniący funkcję rzecznika miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.
Za rok o wsparciu edukacji i pracy. Już teraz zapraszamy na VII Trzebnickie Forum Integracyjne, które poświęcimy pomocom technicznym, ułatwiającym naukę i pracę. Będziemy je przygotowywać we współpracy z Katarzyną Mrzygłocką, przewodniczącą Rady Ochrony Pracy przy Marszałku Sejmu i Lilią Jaroń, wiceministrem Edukacji Narodowej. Zapraszamy też wszystkie organizacje pozarządowe do włączenia się we wspólne działania – wyjaśnił Paweł Napora, prezes Dolnośląskiego Forum Integracyjnego, organizatora trzebnickiego spotkania.

**tekst autorstwa Bartka „Skrzyni” Skrzyńskiegol**

Skip to content