Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Czas na Dolny Śląsk Bez Barier – album i płyta

Czas na Dolny Śląsk Bez Barier – album i płyta

  • przez

W ramach projektu zrealizowaliśmy 2 odrębne zadania: wydaliśmy album fotograficzny „Czas na Dolny Śląsk bez barier” oraz album muzyczny „Tak to jest” na który składają się 2 płyty CD – „Piosenki z przesłaniem” oraz „Na kolejowym szlaku” wraz z broszurką informacyjną.

Album fotograficzny przedstawia życie osób z niepełnosprawnością mieszkających na Dolnym Śląsku, jego wydanie pokazało miejsca i ludzi w sytuacjach, gdy pokonują własne bariery i mimo ograniczeń osiągają zamierzone cele. Pracują, są aktywne, mają swoje pasje i marzenia. Jest to kontynuacja projektu realizowanego przez nasze stowarzyszenie w 2010 roku – wystawy ze zdjęciami p.t. „Czas na Dolny Śląsk bez barier 2010”, która była prezentowana w 10 miastach Dolnego Śląska. Duże zainteresowanie tą wystawą zarówno ze strony mediów jak i mieszkańców Dolnego Śląska spowodowało, że postanowiliśmy kontynuować działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałać ich dyskryminacji. Opisy zawarte w albumie napisane są w trzech językach – polskim, angielskim i rosyjskim.

Co umożliwiła nam realizacji tego projektu?

Pokazaliśmy w ten sposób uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież skupione w zespole „Do Czasu” funkcjonującym przy Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Niedowidzących we Wrocławiu. W nagraniu albumu muzycznego wzięło udział 31 młodych osób z zespołem „Do Czasu”. Praca przy nagrywaniu płyt, pod opieką Leszka Kopcia i Barbary Włosiniak, umożliwiła młodym artystom podniesienie ich umiejętności wokalnych.

                                                                        Zespół „Do czasu”.

Zespół „Do czasu” powstał w roku 1989 w Ośrodku przy ulicy Kasztanowej we Wrocławiu. Jego założycielem i pierwszym opiekunem artystycznym był Leszek Kopeć. Głównym celem działalności zespołu było rozśpiewanie dzieci i młodzieży i powrót tradycji muzycznej do Ośrodka przy ulicy Kasztanowej. Wyjaśnijmy teraz skąd wzięła się nazwa grupy. Zajęcia z dziećmi trwają przez cały czas w trakcie ich pobytu w szkole i w internacie. Co roku któreś dzieci odchodzą a następne przychodzą – skład ciągle się zmienia. Stąd nazwa „Do czasu”.

Rekrutacja dzieci do zespołu ma dwa etapy: dzieci mające słuch muzyczny i możliwości wokalne realizują edukację muzyczną w dwóch grupach wiekowych:
– Grupa I – od klasy czwartej do szóstej.
– Grupa II – gimnazjum i liceum.

Na różnorodny styl muzyczny „Do czasu” na przestrzeni lat miały wpływ osoby współpracujące z założycielem, zajmujące się opieką artystyczną: Agata Jutka, Dariusz Włosiniak oraz – od roku 1994 – Barbara Włosiniak. Współopiekunami zespołu byli następujący wychowawcy: Halina Frodyma, Anna Gieracka, Dorota Solak, Agnieszka Kempińska.

Prowadzący zespól szukają stale nowych form wypowiedzi artystycznej, repertuar zespołu zawiera więc piosenki turystyczne, poetyckie, aktorskie i kabaretowe. Sięgamy zarówno po utwory z lat trzydziestych, jak i po współczesne piosenki z gatunku muzyki rozrywkowej. Tradycją zespołu, która istnieje od początku jego działalności jest impreza pod hasłem „Święto muzyki”. Ten odbywający się w czerwcu koncert jest podsumowaniem całorocznej pracy młodych artystów. Formy koncertów są przeróżne: koncerty promocyjne autorskich płyt zespołu lub spektakle teatralno-muzyczne.

Poniżej znajdą Państwo kilka utworów z wydanych płyt wraz ze wstępem założyciela Zespołu, Leszka Kopcia. W kolejności:

1. Słowo wstępne Leszka Kopcia

2. Na kolejowym szlaku

3. Ballada wagonowa

4. Gołębi song

5. Być jak ptak

 

Skip to content